Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Realizacja kolejnego projektu morskiego

Utworzono dnia 30.11.2021
Czcionka:

Gmina Miejska Łeba W Partnerstwie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomorskie Żagle Wiedzy – pod żaglami w dorzeczu Łeby”

Wartość wydatków kwalifikowanych: 349 600,08 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 332 120,08 PLN

Okres realizacji: 01.01.2021 – 30.06.2023

Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły, rozumiane jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.

Cele szczegółowe:

1) włączenie do procesu dydaktycznego treści dotyczących edukacji morskiej i żeglarskiej i wykorzystanie tych treści do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, 1 Partnerzy spoza sektora finansów publicznych są wyłaniani zgodnie z art. 33 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (jednolity tekst: Dz.U. z 2020 poz. 818, z późn. zm.)

2) upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wzorców dotyczących m.in. aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji, postaw obywatelskich, proekologicznych, wpływających na budowanie więzi lokalnych i regionalnych, a także zdrowego trybu życia, m.in. poprzez edukację morską i żeglarską,

3) promowanie i upowszechnianie zawodów związanych z morzem wśród dzieci i młodzieży jako jednej z dziedzin przyszłej aktywności zawodowej,

Partnerzy projektu:Gmina Choczewo Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Łebski Klub Żeglarski

Realizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie Zespół Szkolno - Przedszkolnym w Ciekocinie Zespół Szkolno-Przedszkolnym im. Unii Europejskiej w Choczewie

Opis projektu:

Koncepcja programu „Pod żaglami w dorzeczu Łeby”, obejmuje całość przedsięwzięć zmierzających do kształtowania świadomości morskiej uczniów oraz do wykorzystania form styczności człowieka z akwenami wodnymi w celu kształtowania pożądanych cech osobowości. Niniejszy program edukacji morskiej skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej z terenu miasta Łeby i Gminy Choczewo.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz nabycie praktycznych i bezpiecznych umiejętności korzystania z akwenów wodnych. Działania proponowane w ramach programu dotyczą tematyki wód śródlądowych, morskich oraz żeglarstwa, odwołując się tym samym do bogatej tradycji morskiej w regionie. Założeniem projektu jest powiązanie wiedzy i umiejętności zdobywanymi w szkole, z umiejętnościami rozwijanymi w trakcie zajęć praktycznych na wodzie. Wychowanie morskie przez żeglarstwo, to ważny kierunek edukacyjny i znaczący element kultury fizycznej, obejmujący kształtowanie nawyków zdrowotnych, wydolności fizycznej, sprawności i odporności na trudy; to świadome oddziaływanie na młodzież w celach wychowawczych i poznawczych, w warunkach wymagającego środowiska morskiego.

Liderem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie, która od 2017 roku wdrożyła program edukacji morskiej pn. „ Łeba Perłą jest Bałtyku”. Szkoła jest aktywnym uczestnikiem i ambasadorem promującym Pomorski Program Edukacji Morskiej. Promuje innowacyjne rozwiązania w zakresie realizacji działań edukacyjnych i wodnych na rzecz popularyzacji żeglarstwa. Działania wskazane w niniejszym programie stanowią zbiór „dobrych praktyk” opartych o nadmorskie położenie regionu, istniejącą infrastrukturę wodno-żeglarską, mających na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów oraz ich pomorskiej tożsamości.

Niniejszy program zakłada, że proces kształtowania świadomości morskiej uczniów oraz rozwijanie ich kompetencji kluczowych odbywać się będzie poprzez realizację szeregu wzajemnie przenikających się czynności poznawczych i praktycznych, zorganizowanych wokół wybranych treści morskich w ramach kilku różnych obszarów i form zajęć, takich jak: zajęcia dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, warsztaty i wycieczki edukacyjne, wystawy, imprezy i uroczystości patriotyczne oraz praktyczne zajęcia żeglarskie: biwaki, obozy, zloty i rejsy na żaglowcu. Ważną częścią programu stanowi doskonalenie kadry nauczycielskiej, która zapewni trwałość i ciągłość projektu. Innowacyjnym działaniem realizowanym w ramach programu jest szkolenie "animatorów żeglarstwa", którego prekursorem jest Szkoła Podstawowa w Łebie. Udział nauczycieli w rejsie szkoleniowym na żaglowcu oraz praktyka i zdobyte umiejętności praktyczne stanowią ważny element wsparcia idei wychowania morskiego uczniów.

Treści kształcenia niniejszego programu ściśle wiążą się z życiem i pracą na morzu. Część zajęć realizowana będzie w oparciu o metodę projektu edukacyjnego, z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz technik pracy zdalnej w oparciu o platformę Google Suite. Motywem przewodnim programu będzie historyczna wyprawa tratwą " NORD" z Łeby przez Bałtyk do Szwecji kpt. A. Urbańczyka, która odbyła się w 1957 roku. Niezwykła wyprawa ukazuje determinację ludzi do zdobywania i okiełznania natury - wody. Żeglarstwo morskie, jako specyficzna forma aktywności człowieka, nie tylko tworzy warunki do zmagań z siłami pozaludzkimi, do rywalizacji, osiągania atrakcyjnych celów i docierania do miejsc o najwyższym stopniu trudności, lecz również jest koncepcją „wartościowego życia”, mobilizując do ustawicznego wzbogacania swojej wiedzy morskiej i żeglarskiej, a także sprawności psychofizycznej.

Planowane efekty:

Program edukacji morskiej powinien w perspektywie kilkunastu lat przywrócić w społeczeństwie lokalnym świadomość tradycji morskich oraz przekazać młodzieży podstawową wiedzę i umiejętności związane z turystyką i gospodarką morską, ukształtować "silny" otwarty na Świat i ludzi charakter jednostki.

Zasięg projektu - łącznie 310 uczniów, 90 nauczycieli

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie:

-liczba uczniów uczestniczących - 130

-liczba nauczycieli uczestniczących - 35

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Unii Europejskiej w Choczewie

-liczba uczniów uczestniczących - 150

-liczba nauczycieli uczestniczących - 40

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciekocinie

-liczba uczniów uczestniczących - 30

-liczba nauczycieli uczestniczących -15

Działania skierowane do uczestników:

Uczniowie:

1.1 Zajęcia pozalekcyjne - wykłady online prowadzone metodą projektu pn. „ABC żeglarza jachtowego” dla zainteresowanych uczniów klas VI-VIII

1.2 Zajęcia pozalekcyjne - drużyny wodniackie, szkutniczo-bosmańskie dla uczniów klas IV-VIII. Zdobywanie stopni i sprawności wodniackich, remont kadłubów łodzi Optimist

2.1 Warsztaty - zajęcia z doradztwa zawodowego realizowane dla uczniów klas I-VIII z uwzględnieniem obszaru ”zawodów ludzi morza”

3.1 Wycieczki edukacyjne – zwiedzanie eksponatów muzealnych i udział uczniów klas IV-VIII w interaktywnych zajęciach edukacyjnych w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

4.1 Jednodniowe zajęcia żeglarskie nad Jeziorem Sarbsko dla uczniów klas III-IV

4.2 Dwudniowe biwaki żeglarskie nad Jeziorem Sarbsko dla uczniów klas V-VII

5.1 Obóz żeglarski- 3 dniowy obóz szkoleniowy na Zatoce Puckiej w ośrodku typu- Yacht Club Rewa

5.2 Obóz żeglarski- 6 dniowy rejs szkoleniowy STS Generał Zaruski po Zatoce Gdańskiej

5.3 Obóz żeglarski- 7 dniowy wakacyjny obóz szkoleniowy na morzu zorganizowany w ośrodku Port Jachtowy w Łebie

Nauczyciele:

6.1 Kurs szkoleniowy z zakresu praktycznych zajęć żeglarskich na wodzie pn. ABC żeglarza jachtowego

6.2 Kurs szkoleniowy - żeglarski 6 dniowy rejs szkoleniowy dla 5 nauczycieli na żaglowcu typu STS Generał Zaruski

7.1 Szkolenia nauczycieli- doskonalenie umiejętności wykorzystania narzędzi i aplikacji Google Workspace w celu realizacji zaplanowanych działań projektowych z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej

7.2. Kurs szkoleniowy – zajęcia online z wykorzystaniem interaktywnych form przekazu pn. „ABC żeglarza jachtowego”

Prezentacja: Link: https://forms.gle/DR4Ki3nLdqRvWiwDA

Koordynator projektu: Maciej Barański – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie

JADŁOSPIS

PONIEDZIAŁEK 13.12.2021

SZKOŁA

OBIAD: ZUPA KRUPNIK, PIECZYWO

PRZEDSZKOLE

ŚNIADANIE:KANAPKI Z WĘDLINĄ, POMIDOREM, ŻÓŁTYM SEREM, HERBATA Z CYTRYNĄ

OBIAD: ZUPA KRUPNIK, MAKARON Z SOSEM SPAGHETTI

PODWIECZOREK: DROŻDŻÓWKA

WTOREK 14.12.2021

SZKOŁA

OBIAD: ZUPA JARZYNOWA, PIECZYWO

PRZEDSZKOLE

ŚNIADANIE: KANAPKI Z WĘDLINĄ,TWAROŻKIEM, OGÓRKIEM, KAKAO

OBIAD: ZUPA JARZYNOWA, KOTLET MIELONY, ZIEMNIAKI, SURÓWKA 

PODWIECZOREK: OWOC
 
 

* z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 82

W poprzednim tygodniu: 99

W tym miesiącu: 272

W poprzednim miesiącu: 594

Wszystkich: 14584